CIQ-KIT

نویسنده : fluke بدون دیدگاه

توضیحات

CIQ-KIT

تستر CIQ-KIT  فلوک شامل نوعQULIFIREها می شود و نوع تکمیل شده تستر  CIQ-100 می باشد.

CIQ-KIT

تستر شبکهCIQ-KIT

لازم به ذکر است که CIQ-KIT از سه قسمت 1.CIQ-100  2.MT-8200-63A 3.  OFFICE LOCATOR که هر سه قسمت داخل یک کیف قرار دارد تشکیل شده است

برخی از امکانات تستر CIQ-KITعبارتند از:

اعلام پهنای باند هر کابل…..10/100/1000/ VOIP ))

تعیین طول مسیر کابل (Lenght )

WIREMAP   :  تعیین ایراذات سربندی از قبیل CROSS،SPLIT,SHORTو….

:   تعیین فاصلع تا ایراد  DISTANCE TO FAULT

اعلام CROSSTALK

اندازه گیری میزان IMPEDANCEکابل

خاصیت BLINKجهت تعیین پورت سوئیچ

امکان ذخیره سازی تست شیت و پرینت آن

دارا بودن دستگاه MT-8200-63A:توسط این دستگاه و استفاده از خاصیت TONERبودن دستگاهCIQ-100میتوان به     راحتی کابل ها را به تفکیک شماره کیستون ها تعیین کرد.

دارا بودن 6 عدد OFFICE LOCATOR : توسط این دستگاهها می توان به راحتی پورت پچ پنل را به تفکیک پورت و  کیستون ها تعیین کرد.

تست فلوک